GIS应用软件产品GIS Application

系流气球管理系统

产品概述:

    系统实现地面监控和控制中心,对气球地面锚泊、升空、回收、空中系留和维修系固时进行地面综合管理和状态监控。

功能介绍:

    1)适应多总线、多协议数据采集;
    2)以图形化界面形式展示数据,用数据曲线描述设备变化趋势,异常报警直观提示;
    3)数据存储加密,亦可对历史数据进行查询与回放。