GIS应用软件产品GIS Application

卫星临空预警系统

产品概述:

       卫星临空预警系统基于MGIAP平台桌面端二维开发研制,主要应用于敌我双方卫星轨迹数据的浏览及分析。
    

功能介绍:

       1) 可控化加载敌我双方卫星数据;
       2) 实时监测敌方卫星运行轨迹;
       3)高清卫星地图浏览;
       4) 分析敌方卫星照射兴趣区的时间序列;
       5) 分析兴趣区反侦察时间窗口;
       6) 生成卫星临空数据报表。