GIS应用软件产品GIS Application

卫星临空预警系统

产品概述:

    卫星临空预警系统基于MGIAP平台桌面端二维开发研制,主要应用于敌我双方卫星轨迹数据的浏览及分析。
   

功能介绍:

    1)可控化加载敌我双方卫星数据;
    2)实时监测敌方卫星运行轨迹;
    3)高清卫星地图浏览;
    4)分析敌方卫星照射兴趣区的时间序列;
    5)分析兴趣区反侦察时间窗口;
    6)生成卫星临空数据报表。