GIS应用软件产品GIS Application

战场机动信息支持软件

产品概述:

      战场机动信息支持软件基于MGIAP平台桌面端二维开发研制,主要应用于车载便携式设备的GIS信息支持应用。
     

功能介绍:

      1)全国电子地图显示及操作;
      2)实时接收卫星导航(GPS、北斗)和惯导定位数据并显示车辆位置;
      3)多种方式的离线路径规划,支持地标点途径规划及导航;
      4)限高、限宽、限重等权重指标的路径规划及导航;
      5)卫星区域规避的路径规划及导航;
      6)点线面类型的专属信息标绘功能;
      7) 特殊道路数据采集及新增道路联合规划;
      8) POI点查询,支持按视野、沿线、模糊等多种方式;
      9)支持导航过程中路口放大图、车道线、剩余时间、剩余距离、临近专属信息提示等导航提示信息。