GIS应用软件产品GIS Application

战场机动信息支持软件

产品概述:

    战场机动信息支持软件基于MGIAP平台桌面端二维开发研制,主要应用于车载便携式设备的GIS信息支持应用。

功能介绍:

    1)全国电子地图显示及操作;
    2实时接收卫星导航(GPS、北斗)和惯导定位数据并显示车辆位置;
    3多种方式的离线路径规划,支持地标点途径规划及导航;
    4限高、限宽、限重等权重指标的路径规划及导航;
    5卫星区域规避的路径规划及导航;
    6点线面类型的专属信息标绘功能;
    7特殊道路数据采集及新增道路联合规划;
    8POI点查询,支持按视野、沿线、模糊等多种方式;
    9支持导航过程中路口放大图、车道线、剩余时间、剩余距离、临近专属信息提示等导航提示信息。