GIS应用软件产品GIS Application

作战任务规划可视化系统

产品概述:

        作战任务规划可视化系统基于MGIAP平台桌面端三维及桌面端二维开发研制,主要应用于作战任务规划各阶段的定位、分析及模拟。

功能介绍:

        作战任务简报:任务目标定位、双方目标确认、态势简要分析;
        1)作战任务分析:常态分析、目标分析、军事力量分析、第三方分析、综合研判;
        2)作战任务规划:基于二三维一体化地图辅助任务打击规划、防御规划、后勤规划、机动规划,生成规划方案并进行多方案对比;
        3)作战任务模拟:通过三维可视化模拟导弹打击轨迹、毁伤半径,模拟任务防御规划内容等。